Ongelijkheid, de sluipmoordenaar

en hoe eenvoud van regelgeving uitkomst kan bieden

Peter Schuttevaar

Samenwerken in een team is lastig. Samenwerken op de schaal van een geheel land al helemaal.

Vanuit mijn vak als “samenwerkingsprofessional” beschouw ik economische ongelijkheid als een teken dat er in ons land niet overal goed wordt samengewerkt. Dat boeit mij, maar het verontrust mij ook. Ik heb daarom een boek over dit onderwerp geschreven, bestemd voor de gewone Nederlandse burger, zoals u en ik.

Samen met co-auteurs prof. Peter van Hoesel en dr. André Nijsen laat ik aan de hand van talloze voorbeelden zien wat economische ongelijkheid is en hoe het z’n werk doet. Bovendien laat ik zien welke problemen we ons op de hals halen als we ons er niet tegen te weer stellen. Het boek biedt echter niet alleen inzicht maar zet ook aan tot actie. Met z’n drieën leggen we als auteurs de structuren die ten gunste van ongelijkheid werken op onverbiddelijke wijze bloot. En dat geeft aanknopingspunten om er ook wat aan te doen.

Speciale aandacht is er voor de toenemende en onnodige complexiteit van regelgeving, die hand in hand gaat met toenemende ongelijkheid. Een radicale vereenvoudiging van wet- en regelgeving wordt voorgesteld. We breken een lans voor een regelgeving die in dienst is van de burger. We laten zien hoe de burger niet langer vermalen hoeft te worden door de regels der overheid. Wie zich tegen economische ongelijkheid te weer wil stellen heeft dan ook aan dit boek een stevige steun in de rug!

Hopelijk heb ik hiermee interesse kunnen wekken in mijn boek. Bestel de hardcopy voor € 17.85 of de e-boek versie voor € 9.85

Peter is in te huren voor voordrachten over dit onderwerp. Journalisten kunnen daarnaast per mail een gratis pdf-exemplaar bij Peter opvragen.

--------------------

Over de auteurs:
Peter Schuttevaar is 'samenwerkingsprofessional'. Hij adviseert klanten hoe zij samenwerking op kunnen zetten of kunnen verbeteren. Sinds 2005 doet hij dat vanuit zijn eigen bureau Vitha (www.vitha.nl). In 2009 heeft hij samen met Peter van Hoesel het Netwerk Politieke Innovatie (NPI) opgericht dat zich met maatschappelijk vraagstukken bezig houdt. Co-auteur André Nijsen is daar vanaf het eerste uur lid van. Naast adviseur en interimmer is Peter ook in te huren als spreker. Als het mee zit dan speelt hij daar ook een mooi stukje piano bij.