Ecomische ongelijkheid, een lokale uitdaging

20-04-2016 17:00 t/m 20-04-2016 20:30

Gemeente Ede, bestuurscentrum
Ede, Nederland

Ticket type Einde verkoop Prijs Hoeveelheid

Themabijeenkomst door GroenLinks/PE in de raadszaal van Ede (Bergstraat 4)

LET OP, opgeven niet via deze site maar bij het fractiesecretariaat van GroenLinks/PE: email: boyce.de.jong@ede.nl / tel:06-43900126
 

Centrale stelling: Je kunt vanuit Ede bijdragen aan de oplossing van een wereldwijd probleem!

Inhoud

De gemiddelde Nederlander ziet het toenemende verschil tussen arm en rijk met lede ogen aan en zou hier best iets aan willen doen. Men weet alleen niet wat. ‘We kunnen er toch niets aan doen, dus heeft het ook geen zin om ons er druk om te maken’ is vaak de reactie. Samen met u willen wij verkennen of die redenering klopt en of er niet toch een manier is om ons te weer te stellen.

Volgens Oxfam-Novib beschikken de rijkste 68 personen over evenveel welvaart als de armste helft van de wereldbevolking. Vijf jaar geleden waren daar nog enkele honderden rijken voor nodig. De ontwikkelingen gaan dus snel.

Wie denkt dat Nederland, als rijk land, de dans ontspringt heeft het mis. Terwijl er elke dag meer Nederlandse gezinnen onder de armoedegrens zakken, blijft de bankensector buiten schot, terwijl daar toch de belangrijkste oorzaak zit van de recente economische terugval. En die bankensector wordt juist niet aangepakt omdat daar zo veel economische macht zit. Zo wordt wie arm is steeds armer en wie rijk is steeds rijker en de kloof tussen beide steeds groter.

Deze negatieve spiraal vormt op den duur een gevaar voor de democratie. We kunnen daarom maar beter in actie komen. De mogelijkheden daartoe willen we samen met u verkennen. Allereerst door over de gevolgen van economische ongelijkheid te spreken, zodat we ons bewust worden van de risico’s. Een volgende stap is te analyseren hoe het kan dat economische ongelijkheid een kans krijgt. Is er iets in ons eigen denken en doen dat dit mogelijk maakt? Daarna willen we oplossingsrichtingen verkennen, waaronder een concreet initiatief uit Amersfoort. Samen met u willen we onderzoeken wat in Ede mogelijk is.

Programma

19.00u  Inloop met koffie en thee
19.30u  Peter van Hoesel: Wat is economische ongelijkheid en wat zijn de maatschappelijke gevolgen? Peter gooit zijn hele ervaring en carrière in de strijd om de Nederlandse situatie te schetsen!
20.00u Peter Schuttevaar: Waarom ons eigen (vaak vreemde) denken de ongelijkheid bevordert. Schuttevaar presenteert op luchtige wijze mogelijk lokale initiatieven.

20.30u: Pauze

21.00u: Henry de Gooier: Economische initiatieven in Duurzaam Soesterkwartier (Amersfoort). Als man van de praktijk vertelt Henry over hoe men te werk kan gaan.
21.30u: Discussie

Aanmelden

Doe vooral mee en laat u inspireren! Iedereen die geïnteresseerd is in dit onderwerp, is uitgenodigd. Opgeven graag via fractiesecretariaat GroenLinks/PE:

       email: boyce.de.jong@ede.nl / tel:06-43900126

zie ook: https://ede.groenlinks.nl/nieuws/thema-bijeenkomst-economische-ongelijkheid

Waar

Gemeente Ede, bestuurscentrum
Bergstraat 4
    Ede
    Nederland

Wanneer

Van 20-04-2016 17:00
To 20-04-2016 20:30

Organisator

Groen Links Ede

Social stream

Neem deel op Twitter

Zoek uit wat mensen zien en zeggen over dit evenement, en neem deel aan het het gesprek.

Gebruik dit label: #ongelijkheid