Wat bezielt ons?

organisatie-overstijgende samenwerking als de ziel van onze samenleving,

bijvoorbeeld:

U bent regisseur

Het is uw taak om organisaties in een keten soepeler op elkaar aan te laten sluiten en daarbij de onderlinge afstemming van organisaties in een netwerk te verbeteren

U bent omgevingsmanager?

U werkt waarschijnlijk in de utiliteitsbouw of bij infrastructurele werken. Het gaat er om dat alle 'partijen' in de omgeving van een project op de juiste manier bij dat project betrokken worden.

U bent programmamanager?

U probeert verschillende projecten van diverse organisaties te bundelen. En er dan voor te zorgen dat er een gezamenlijk effect op treedt.

Waarom zou u zich verenigen in een gezamenlijke professie?

Omdat u allen op grotere schaal samenwerkt!

Wat de (management) handboeken over teamwork zeggen - over leiding geven aan overzichtelijke groepen - kun je niet zo maar toepassen op schaalgroottes die afdelingen of organisaties overstijgen. Op die schaalgrootte ontstaat een hele andere groepsdynamiek die om een nieuwe professie vraagt, namelijk die van de "samenwerkingsprofessional".

Omdat u allemaal voor dezelfde problemen en uitdagingen staat!

Het gedrag van een team wordt bepaald door een directe onderlinge afstemming. Bij organisatie-overstijgende samenwerking is sprake van veel ijlere groepen, waarin veel individuen alleen indirect met elkaar afstemmen.

Vrijwel altijd vormt zich dan een voorhoede die zijn eigen groepsgedrag gaat vertonen. Zo'n voorhoede denkt dan de hele wereld aan te kunnen maar zingt zich ondertussen vaak los van het onderliggende netwerk, van de betrokken keten, van de projectomgeving of zelfs van de samenleving als geheel!

Omdat er gezamenlijke oplossingsrichtingen zijn!

Verwerf inzicht in de dynamiek van het menselijk gedrag in grotere en ijlere groepen. Bereik daar een professionele diepgang in.
(lees "De Aggregatiemens", en voeg daar je eigen publicaties aan toe! )

Leer op de juiste manier in groepsgedrag in te grijpen. Bouw een interventierepertoir op en leer de interventie te kiezen die bij jouw situatie past.
(ga sparren met een Vitha adviseur, of met collega's uit het netwerk)

Wordt competent in het uitvoeren van meerdere interventies.
(ga naar workshops van Vitha, of bedenk er zelf één)

Dus, beste wijkregisseur, omgevingsmanager, programmamanager, beleidsadviseur, beleidsbemiddelaar, wijkmanager, procesmanager, communitymanager, etc...

Vitha wil jou met je collega's verbinden en je helpen bij het verdiepen van je vakgebied.

Meldt je aan via de onderstaande knop en doe mee met het Forum!
 

Aanmelden