Professioneel samenwerken

De vage grens tussen Instinctief en sociaal gedrag

en hoe dat tot verwarring leidt

Peter Schuttevaar
februari 2015