Spelregels

Welke vragen kan ik hier stellen?

Deze groep is voor mensen die de mogelijkheden van Open Source Software willen verkennen en die de toepassing ervan willen stimuleren. Vitha doet dat actief. Deze site is bijvoorbeeld gemaakt met Odoo, een open source ERP pakket. U kunt vragen stellen over elk aspect daarvan . Bijvoorbeeld:

 • hoe stellen we ons op naar grote commerciële softwarehuizen,
 • hoe vinden we onze weg in het woud van allerlei mogelijke software-releases,
 • Hoe regel ik opleiding en ondersteuning,
 • Op welke manier overtuig ik mijn management van nut en noodzaak?

Kijk voordat u de vraag stelt eerst even over een vergelijkbare vraag al eerder is gesteld. U kunt de vragen hier doorzoeken op hun titels en hun steekwoorden. U mag overigens ook zelf uw eigen vraag beantwoorden.

Vermijdt vooral vragen die erg subjectief zijn, die onnodige oppositie oproepen of die niet relevant zijn voor uw collegaś.

Wat moet ik niet doen in mijn vraagstelling?

U dient alleen praktische vragen stellen die beantwoord kunnen worden, die gebaseerd zijn op actuele problemen die u in uw praktijk ervaart. Gekeuvel en vragen met een open eind verminderen het nut van deze site en drukken andere vragen naar de achtergrond.

Als u wilt voorkomen dat uw vragen gevlagd of verwijderd worden, kunt u het best het volgende vermijden:

 • waar elk antwoord even correct is: “Wat is jouw favoriete ______?”
 • je antwoord met de vraag meegeven en dan meer antwoorden verwachten: “Ik gebruik ______ voor ______, wat gebruikt jij?”
 • er is geen echt probleem dat opgelost moet worden: “Ik vraag me af of anderen er net zo over denken.”
 • hypotetische vragen stellen: “en wat als ______ nu eens plaats vond?”
 • uw gram halen via het stellen van een vraag: “______ is echt kloten, of niet soms?”

Als u dergelijke vragen wel wilt stellen kunt u zich beter bij één van de vele discussiegroepen op internet vervoegen, bijvoorbeeld op LinkedIn.

Nog enkele tips:

 • Antwoorden dienen de vraag niet aan te vullen. Bewerk in plaats daarvan de vraag of voeg commentaar aan de vraag toe.
 • Antwoorden dienen geen commentaar op andere antwoorden te geven. Beter is om commentaar op andere antwoorden te geven.
 • Antwoorden dienen niet naar andere vragen te verwijzen. Voeg in plaats daarvan commentaar toe aan de vraag zoals "Mogelijk is deze vraag al eerder gesteld ....". U kunt wel links naar andere vragen invoegen.
 • Antwoorden dienen niet alleen maar een link naar een antwoord te bevatten. Geef in plaats daarvan een tekstuele beschrijving van het antwoord. Links zijn welkom maar dienen ter aanvulling van het antwoord.

Het spelelement op dit forum

Als een vraag of antwoord door een andere gebruiker gewaardeerd wordt krijgt u punten. Deze worden ook wel "karma punten" genoemd. Deze punten geven een groffe indicatie van de mate waarin de overige deelnemers vertrouwen hebben in de gebruiker. Diverse extra rechten worden op het forum toegekend op basis van het aantal punten dat de gebruiker heeft verzameld.

Als u bijvoorbeeld een interessant vraag stel of een zinnig antwoord geeft, krijgt u positieve stemmen. Als uw antwoord daarentegen misleidend is, krijgt u negatieve stemmen. Elke positieve stem levert 10 punten op, elke negatieve stem kost 10 punten. Per vraag kunt u op één dag maximaal 200 punten verdienen. De onderstaande tabel geeft uitleg over de samenhang tussen uw rechten en uw hoeveelheid toegekende karma punten.

1 u mag positief stemmen en commentaar toevoegen
10 u mag negatief stemmen
30 u mag text links invoegen en files uploaden
50 u mag aanklikbare links invoegen en uw eigen vragen direct beantwoorden
75 u mag steekwoorden veranderen en wiki vragen en antwoorden aanpassen
100 iets als aanstootgeven aanmerken, eigen vragen afsluiten
200 antwoorden en becommentariëren per mail
300 elke post bewerken, kijken wat als aanstootgevend is aangemerkt
500 elk antwoord accepteren (na één week)
750 elke commentaar verwijderen
900 berichten vergrendelen
1000 elke vraag en elk antwoord verwijderen

Hoezo kunnen anderen mijn vraag of antwoord bewerken?

Het doel van de fora op deze site is om relevante kennis met praktische waarde op het vlak van Open Source software te vergaren.

Om die reden wordt toegestaan dat vragen door ervaren gebruikers bewerkt worden zoals dat ook op wikipedia gebeurd. Het doel is namelijk om de kwaliteit van de kennisbank te vergroten en uit te breiden, niet om persé iedereen zijn zegje te laten doen.

In ons Nederlandse klimaat lijkt dat mogelijk ietwat te zakelijk of te weinig polderesk, maar voor wie daar aanstoot aan neemt zijn er diverse andere sociale netwerken waar men zijn hart op een andere manier op kan halen.

Stel een vraag

Blijf geïnformeerd

Over dit forum

Vitha bechouwd het creëren van Open Source software als een vorm van "organisatie-overstijgende samenwerking" en wil het gebruik van open source software stimuleren. Dit forum is daarom gebaseerd op de doelstelling dat software algemeen bezit moet zijn en voor iedereen toegankelijk gemaakt dient te worden. Wij vragen ons af hoe we de verspreiding en de ondersteuning in gebruik en beheer van Open Source software kunnen bevorderen en zoeken naar methoden, technieken en organisatorische maatregelen die daarbij helpen.

Terug naar Open Source