Stel een vraag

Blijf geïnformeerd

Over dit forum

Vitha bechouwd het creëren van Open Source software als een vorm van "organisatie-overstijgende samenwerking" en wil het gebruik van open source software stimuleren. Dit forum is daarom gebaseerd op de doelstelling dat software algemeen bezit moet zijn en voor iedereen toegankelijk gemaakt dient te worden. Wij vragen ons af hoe we de verspreiding en de ondersteuning in gebruik en beheer van Open Source software kunnen bevorderen en zoeken naar methoden, technieken en organisatorische maatregelen die daarbij helpen.

Lees de regels