Badges

Behalve het verkrijgen van een reputatie met uw vragen en antwoorden, krijgt u badges voor uw hulp. Badges verschijnen op uw profiel pagina en al uw berichten.

Populaire vraag 1 beloonde gebruikers Asked a question with at least 150 views
Opmerkelijke vraag 1 beloonde gebruikers Asked a question with at least 250 views
Beroemde vraag 1 beloonde gebruikers Asked a question with at least 500 views
Autobiografie 1 beloonde gebruikers Completed own biography
Editor 1 beloonde gebruikers First edit
Betrouwbare vraag 0 beloonde gebruikers Question set as favorite by 1 user
Favoriete vraag 0 beloonde gebruikers Question set as favorite by 5 users
Ster vraag 0 beloonde gebruikers Question set as favorite by 25 users
Student 0 beloonde gebruikers Asked first question with at least one up vote
Goede vraag 0 beloonde gebruikers Question voted up 4 times
Goed antwoord 0 beloonde gebruikers Question voted up 6 times
Geweldige vraag 0 beloonde gebruikers Question voted up 15 times
Leerling 0 beloonde gebruikers Asked a question and accepted an answer
Leraar 0 beloonde gebruikers Received at least 3 upvote for an answer for the first time
Goed antwoord 0 beloonde gebruikers Answer voted up 4 times
Goed antwoord 0 beloonde gebruikers Answer voted up 6 times
Geweldig antwoord 0 beloonde gebruikers Answer voted up 15 times
Intelligent 0 beloonde gebruikers Answer was accepted with 3 or more votes
Guru 0 beloonde gebruikers Answer accepted with 15 or more votes
zelflerende 0 beloonde gebruikers Answered own question with at least 4 up votes
Commentator 0 beloonde gebruikers Posted 10 comments
Expert 0 beloonde gebruikers Left 10 answers with score of 10 or more
Hoofd commentator 0 beloonde gebruikers Posted 100 comments
Taxonoom 0 beloonde gebruikers Created a tag used by 15 questions
Kritisch 0 beloonde gebruikers First downvote
Gedisciplineerd 0 beloonde gebruikers Deleted own post with 3 or more upvotes
Supporter 0 beloonde gebruikers First upvote
Groepsdruk 0 beloonde gebruikers Deleted own post with 3 or more downvotes
Stel een vraag

Blijf geïnformeerd

Over dit forum

Vitha bechouwd het creëren van Open Source software als een vorm van "organisatie-overstijgende samenwerking" en wil het gebruik van open source software stimuleren. Dit forum is daarom gebaseerd op de doelstelling dat software algemeen bezit moet zijn en voor iedereen toegankelijk gemaakt dient te worden. Wij vragen ons af hoe we de verspreiding en de ondersteuning in gebruik en beheer van Open Source software kunnen bevorderen en zoeken naar methoden, technieken en organisatorische maatregelen die daarbij helpen.

Lees de regels